UŞAK ÜNİVERSİTESİ HAYVAN DENEYLERİ YEREL ETİK KURULU (UÜHADYEK)

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından 10-08-2016 tarihinde yönergesi onaylanarak faaliyete başlamıştır. Kurul hayvan deneylerinin etik kurallara göre yapılması hususunda Uşak Üniversitesinde düzenleyici bir rol üstlenmiş bulunmaktadır. Uşak Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından kurulan  Hayvancılık Deneme Ünitesi 19-01-2016 tarihinde tedarik ve kullanım amaçlı olarak Tavuk ve Bıldırcın türlerinin denemelerini yapmak üzere izin almış bulunmaktadır. Bu güne kadar ünitede değişik araştırmalar yürütülmüştür. 

Gelişen şartlar dikkate alınarak etik kurul yönergesi güncellenmiş ve Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından 29-04-2021 tarihinde onaylanarak yürürlüğe girmiştir. Üniversitemizde hayvan deneyleri yönerge hükümleri dikkate alınarak yürütülmektedir.

Kuruluşunda emek sarfeden bütün personelimize teşekkür ederiz.

 


Oluşturma: 29 Eylül 2021